POLITICA DE PROTECȚIE ȘI CONFIDENȚIALITATE LA NIVELUL ÎNVĂȚ ȘI ZÂMBESC SRL - https://en.edumagic.eu, CU RESPECTAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE PROTECȚIE A DATELOR NR. 679/2016 APLICABIL ÎN UE

Ne bucurăm că ești client Învâț și Zâmbesc SRL – https://en.edumagic.eu și dorim să te informăm cum protejăm datele tale personale din prisma noului Regulament European 2016/679.

La data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora (în continuare Regulamentul GDPR). Scopul principal al Regulamentului GDPR este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

Societatea noastra - SC INVAT SI ZAMBESC SRL, cu sediul in Buzău, Bd. 1 Decembrie 1918 Nr. 65, tel. 0760.676.802, CUI 44406664, înregistrată sub nr. J10/763/2021 proceseaza datele personale ale clientilor si/sau ale partenerilor de afaceri din trecut, din prezent si din viitor (potentiali), tinand cont de desfasurarea activitatii sale comerciale. În plus, prin abonarea la newsletterul EduMagic ești de acord să primești email-uri de la societatea EduMagic Solutions SRL, CUI RO41223107, înregistrată sub nr.J10/843/2019. Invat si Zambesc SRL și EduMagic Solutions sunt denumiți în continuare Operatorii.

Operatorii pot detine informatii despre clientii sai, ce au fost oferite de catre acestia si prelucreaza aceste date personale in concordanta cu Regulamentul General de Protectie a Datelor nr. 679/2016 aplicabil in UE din 25 mai 2018.

In conformitate cu prevederile Regulamentului mai sus rubricat, Operatorii prelucreaza datele personale ale dumneavoastra, de aceea Operatorii au indatorirea de a stabili scopul si necesitatea colectarii si procesarii datelor personale. Procesarea acestor date cu caracter personal inseamna operatiunile manuale sau automate de colectare, inregistrare, prelucrare, pastrare in baza de date, adaptare, modificare, consultare, utilizare, distribuire, rectificare sau stergere.

TEMEIUL LEGAL DE PRELUCRARE A DATELOR SI SCOPUL ACESTOR OPERATIUNI

Temeiul legal avut in vedere pentru prelucrarea datelor personale este art. 6 din Regulamentul GDPR. Mai exact, este vorba despre prelucrarea datelor:

  • in baza consimtamantului dumneavoastra (art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul GDPR);

  • necesara pentru executarea contractului incheiat de dumneavoastra cu Operatorii;

  • necesara indeplinirii unor obligatii legale ale Operatorilor;

  • necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Operatori, respectiv realizarea obiectului de activitatea, identificarea de noi clienti, indeplinirea strategiei de marketing, efectuarea unor analize asupra traficului de pe site si altele asemenea.

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, in principal: datele tale de identificare, date de contact, date de tranzacționare bancare, în cazul plăților cu cardul sau prin OP, sau alte date personale pe care le colectăm direct de la tine atunci când devii clientul nostru, atunci când soliciți produsele și serviciile noastre. În plus se vor stoca date privind adresa IP de la care a fost accesat site-ul. De asemenea, este posibil ca în unele cazuri să prelucrăm recenziile/review-urile/părerile pe care le-ați efectuat cu privire la produsele și serviciile noastre, pe diferite platforme (cum ar fi Facebook), în vederea afișării acestora pe websiteul nostru.

Operatorii prelucreaza datele clientilor sai, mentionate mai jos, in scopul desfasurarii urmatoarelor activitati: Realizarea obiectului de activitate; Incheierea si executarea contractului incheiat cu dumneavoastra, inclusiv crearea unui cont pe site; Publicitate (Marketing): publicitate pentru oferte, produse și servicii; Sondaje privind satisfacția clienților: contactare după achiziție, de exemplu, pe tema satisfacției față de serviciile furnizate; Obligatii legale: colectarea datelor contractuale pe facturi; Solutionarea cererilor si reclamatiilor formulate.

Operatorii colecteaza si proceseaza strict doar acele informatii sau date personale ce sunt necesare a fi colectate si/sau procesate pentru desfasurarea activitatii in conditii optime, in scopul intampinarii cerintelor clientilor sai si pentru a pune la dispozitia acestora servicii de cea mai buna calitate.

Facem precizarea expresa ca, in conformitate cu Regulamentul privind prelucrarea de date de personale, Operatorii nu colecteaza si nu prelucreaza datele ce se refera la: confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, apartenenţa la sindicate, originea rasială sau etnică, opiniile politice, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea, viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

CATEGORIILE DE DATE PERSONALE COLECTATE

- Datele de identificare ale Clientilor - nume, prenume, domiciliul/ resedinta, numar telefon, adresa de email, sex, data nasterii, datele bancare. Aceste date vor fi prelucrate în scopul: Realizarea obiectului de activitate; Incheierea si executarea contractului incheiat cu dumneavoastra, inclusiv crearea unui cont pe site; Publicitate (Marketing): publicitate pentru oferte, produse și servicii; Sondaje privind satisfacția clienților: contactare după achiziție, de exemplu, pe tema satisfacției față de serviciile furnizate; Obligatii legale: colectarea datelor contractuale pe facturi; Solutionarea cererilor si reclamatiilor formulate.

- Imagini foto si video – se refera la angajatii Operatorilor si la Clienti pe site-ul societatii, ca si optiune strict a acestora; Aceste date vor fi prelucrate în scopul: Realizarea obiectului de activitate; Incheierea si executarea contractului incheiat cu dumneavoastra, inclusiv crearea unui cont pe site; Publicitate (Marketing): publicitate pentru oferte, produse și servicii; Sondaje privind satisfacția clienților: contactare după achiziție, de exemplu, pe tema satisfacției față de serviciile furnizate.

- Locul de munca si detalii profesionale – pentru angajati. Aceste date vor fi prelucrate în scopul: Publicitate (Marketing): publicitate pentru oferte, produse și servicii.

- Detalii facturare persoane juridice. Aceste date vor fi prelucrate în scopul: Realizarea obiectului de activitate; Incheierea si executarea contractului incheiat cu dumneavoastra.

Datele personale pe care le detinem au fost obtinute de la clienti atunci cand au vizitat site-ul nostru si si-au lasat datele personale pentru inregistrare.

Comunicări comerciale

De asemenea, colectăm datele dumneavoastră, cum ar fi numele și datele de contact pentru a vă transmite diferite comunicări comerciale (oferte, reduceri, cadouri, alerte etc.) cu privire la produsele și serviciile noastre. Dacă nu mai doriți să primiți aceste comunicări, vă puteți dezabona în orice moment, prin exercitarea opțiunii în acest sens fie prin intermediul contului utilizatorului, fie din cadrul oricărei comunicări comerciale primite.

Vom depune tot efortul pentru a da curs aceste solicitări într-un termen rezonabil, existând posibilitatea, ca până la soluționarea acestei cereri, să mai primiți anumite comunicări.

DISTRIBUIREA DATELOR PERSONALE

Pentru a-ți oferi cât mai competitiv produsele și serviciile noastre suntem nevoiți să introducem datele tale în sistem. În cazul unor probleme apărute la furnizarea produselor și a serviciilor te putem identifica rapid pentru remediere. Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin comunicăm datele personale către autoritățile publice, organelor judiciare, celor care sunt împuterniciți și solicită acest lucru din România/Uniunea Europena, asigurându-ne pentru protejarea datelor personale.

Operatorii distribuie datele personale ale dumneavoastra numai acelor categorii de angajati (imputerniciti) si colaboratori a caror activitate impune accesul la aceste date, precum ar fi (cu titlu de exemplu): Serviciul IT si colaboratorii acestuia; Departamentul financiar-contabilitate; Departamentul resurse umane; Departamentul marketing; Departamentul juridic; Parteneri contractuali; Terțe părți pentru promoții comune cu respectarea legilor aplicabile privind protecția datelor; Terțe parti sau organe, atunci când dezvăluirea respectivă este necesară pentru îndeplinirea oricărei legi aplicabile sau a altei cerințe legale; Agenții de aplicare a legii, organe guvernamentale, organizații de reglementare, instanțe sau alte autorități publice dacă avem această obligație legală sau suntem autorizați prin lege.

TRANSFERUL DE DATE IN ALTE TARI

Operatorii nu efectuează exclusiv prelucrările datelor cu caracter personal, ci are sprijin de la parteneri profesionali pentru prelucrarea datelor in scopul executarii unui contract si a obligatiilor ce deriva din acesta, ca de exemplu diverse agentii de marketing, strict in scopurile mentionate in prezenta politica.

Mentionam ca partenerii nostri sunt selectionati cu atentie și se obliga sa asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor conform prevederilor legale în vigoare cu respectarea drepturilor Dumneavoastră. Partenerilor le este interzis contractual să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților.

În cazul în care vom proceda la un transfer către țări terțe (non-U.E.), societatea noastră va lua toate măsurile necesare pentru ca acest transfer să se realizeze în conformitate cu prevederile Regulamentului GDPR, astfel încât operatorii sau persoanele împuternicite de noi în vederea efectuării prelucrării datelor transferate să ofere garanțiile adecvate necesare acestei prelucrări, și să puteți să vă exercitați drepturile pe care le aveți în legătură cu aceste date.

PASTRAREA DATELOR

Operatorii pastreaza datele personale doar pe perioada indicata de client prin declaratia de consimtamant sau atata timp cat acesta ramane in contact cu noi.

Mentionam ca un criteriu privind stocarea anumitor date este cel constand in indeplinirea obligatiilor legale ale Operatorilor, motiv pentru care aceste date vor fi pastrate pe o perioada conforma cu legislatia aplicabila.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

DREPTUL DE A STI CE DATE PERSONALE VA SUNT PROCESATE/ DREPTUL DE ACCES LA ACESTEA

Aveti dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le dețin Operatorii în legătură cu Dumneavostra, prin email [email protected] și [email protected] pentru a primi in format electronic toate datele detinute de Operatori.

DREPTUL DE A RECTIFICA DATELE

Aveti dreptul de a cere rectificarea datele deținute de catre Operatori, dacă acestea sunt incorecte. Dacă datele pe care le deținem trebuie actualizate sau în cazul în care considerati că acestea pot fi incorecte, va puteti adresa Operatorilor prin email [email protected] sau [email protected]. De asemenea, anumite date le puteți rectifica prin intermediul contului de utilizator.

Nu se pot face rectificari asupra datelor ce ar contraveni legilor (spre ex. Facturi).

DREPTUL DE A FI UITAT – DE A FI STERS DIN BAZA DE DATE

Operatorii intentioneaza să prelucreze și să păstreze datele strict atât timp cât acest lucru este absolut necesar. Aveti dreptul de a ne solicita să ștergem datele cu caracter personal pe care le deținem strict in conformitate cu dispozitiile legale la adresa de email indicata.

În situatia in care considerati că păstrăm aceste date mai mult decât este necesar, puteti sa va adresati Operatorilor la adresele indicate. Dacă perioada cuprinsa in consimtamant a trecut, este posibil să existe în continuare dispozitii legale pentru prelucrarea datelor personale.

Solicitarea Dumneavostra de stergere din bazele de date (aplicatii) se va efectua in maxim o luna de zile. Termenul poate fi extins la 2 luni cu informarea in prealabil a clientului.

Nu se vor sterge acele date care trebuiesc pastrate ca urmare a dispozitiilor legale (spre exemplu facturi etc).

DREPTUL DE RETRAGERE A CONSIMTAMANTULUI

Aveti dreptul in orice moment sa cereti retragerea consimtamantului de comunicare.

Retragerea consimtamantului se va face doar in mod scris la adresa de email indicata.

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc şi pe care le-ati furnizat Operatorilor într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi aveti dreptul de a cere transmiterea acestor date altui Operator, daca ele au fost prelucrate pe baza de consimatamant si prelucrarea se face prin mijloace automate.

DREPTUL DE RESTRICTIONARE LA UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In anumite circumstanțe, aveti dreptul de a cere restrictionarea prelucrării de către Operatori a datelor dumneavoastra cu caracter personal in conformitate cu prevederile art. 18 din Regulament.

DREPTUL DE OPOZITIE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In anumite circumstanțe, aveti dreptul de a va opune prelucrării de către Operatori a datelor tale cu caracter personal - art. 21 din Regulament.

DREPTUL DE A FACE O RECLAMATIE

Este dreptul dumneavoastra de a face o reclamatie in cazul in care considerati ca aveti dubii in ceea ce priveste modul cum sunt procesate si securizate datele dumneavoastra personale. Dacă doriti să ne contactati în legătură cu oricare dintre drepturile dvs sau să faceti o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele cu caracter personal, va rugăm să ne contactati in scris la adresa de email [email protected] sau [email protected].

Va asiguram ca vom face toate demersurile pentru a va ajuta, dar dacă sunteti nemultumit in continuare, puteti contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – adresa Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, București 010336.

CREAREA DE PROFILURI

Operatorii folosesc datele colectate si procesate pentru intocmirea de profiluri cu urmatoarele scopuri: Realizarea obiectului de activitate; Incheierea si executarea contractului incheiat cu dumneavoastra, inclusiv crearea unui cont pe site; Publicitate (Marketing): publicitate pentru oferte, produse și servicii; Sondaje privind satisfacția clienților: contactare după achiziție, de exemplu, pe tema satisfacției față de serviciile furnizate.

DREPTUL DE A NU FI EVALUAT PE BAZA UNEI EVALUARI AUTOMATE

Operatorii respecta dreptul tuturor persoanelor care ne-au incredintat datele lor personale de a nu fi evaluate in baza unei prelucrari automate.

CONSUMATORII DIN NEVADA, SUA

Dacă sunteți consumator rezident al statului Nevada, S.U.A., aveți dreptul să ne solicitați, în orice moment, să nu vindem datele persoanele pe care le avem cu privire la dumneavoastră sau pe care le vom colecta în viitor. Exercitarea acestui drept se realizează printr-o notificare pe care trebuie să o transmiteți la adresa indicata :[email protected] sau [email protected]. În urma aceste notificări, vă vom răspunde în termen de 60 de zile de la momentul recepționării cu privire la solicitarea dumneavoastră. Totuși, dacă vom considera necesar, vom prelungi cu 30 de zile perioada în care putem furniza un răspuns, informându-vă în acest sens.

Independent de exercitarea dreptului menționat mai sus, menționăm că noi nu am vândut și nu vom vinde datele cu caracter personal pe care le colectam. Aceste date sunt colectate doar în scopurile menționate mai sus și nu vor fi vândute altor entități.

CONSUMATORII DIN CALIFORNIA, SUA – YOUR PRIVACY RIGHTS

Dacă sunteți utilizator rezident al statului California, S.U.A., în temeiul Codului Civil din California, Secțiunea 1798.83, puteți să cereți informații cu privire la categoriile de date cu caracter personal pe care le-am distribuit altor persoane sau entități, în scopul efectuării de către aceștia a activităților de marketing direct. Astfel, puteți adresa solicitarea menționată la adresa de poștă electronică:[email protected] sau [email protected]. Un răspuns la solicitarea dumneavoastră urmează să fie acordat în termen de 30 de zile. Totuși, menționăm cu societatea noastră nu este obligată să furnizeze un răspuns, în considerarea Secțiunii 1798.83 alin. 3 lit. c din Codul Civil din California.

Totodată, dacă sunteți utilizator al statului California, S.U.A., prin acceptarea acestei politici declarați și faptul că aveți vârsta de 16 ani. În cazul în care nu aveți această vârstă, vă rugăm să nu utilizați Websiteul și să nu folosiți produsele noastre.

De asemenea, dacă sunteți utilizator rezident al statului California, S.U.A., în temeiul titlului „California Consumer Privacy Act” din Codul Civil din California, aveți următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de noi:

Dreptul de informare în legătură cu datele cu caracter personal colectate cu privire la dumneavoastră. Aveți dreptul să știți care sunt categoriile de date cu caracter personal pe care le-am colectat în privința dumneavoastră și în ce scopuri am făcut această prelucrare. În acest sens, puteți să vă informați cu privire la aceste aspecte din secțiunile prevăzute mai sus unde veți găsi informațiile referitoare la categoriile de date prelucrate și scopurile prelucrării. De asemenea, aveți dreptul să știți care sunt sursele din care am colectat datele cu caracter personal și categoriile de terțe persoane către care distribuim aceste date, aceste informații fiind prezentate și mai sus.

Dreptul de ștergere în legătură cu datele cu caracter personal colectate cu privire la dumneavoastră. În acest sens, în orice moment, puteți să ne solicitați să ștergem datele cu caracter personal pe care le avem în privința dumneavoastră.

Dreptul de a vă opune vânzării de date cu caracter personal (right to opt-out) colectate cu privire la dumneavoastră. Dumneavoastră puteți să vă opuneți la operațiunile de vânzare a datelor cu caracter personal colectate sau care urmează să fie colectate în viitor, transmițând o cerere în acest sens. Puteți oricând să vă exercitați acest drept.

Independent de exercitarea dreptului menționat mai sus, menționăm că noi nu am vândut și nu vom vinde datele cu caracter personal pe care le colectam. Aceste date sunt colectate doar în scopurile menționate mai sus și nu vor fi vândute altor entități.

Pentru exercitarea acestui drept, puteți accesa și secțiunea „Do Not Sell My personal Information” disponibilă aici.

Dreptul de a nu fi discriminat ca urmare a faptului că v-ați exercitate drepturile dumneavoastră în legătură cu datele cu caracter personal. În acest sens, ca urmare a exercitării drepturilor dumneavoastră, nu vi se va refuza furnizarea serviciilor noastre, nu vor fi modificate prețurile sau calitatea acestora.

În vederea exercitării acestor drepturi, vă rugăm să adresați o cerere, exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de poștă electronică:[email protected] sau [email protected]. Vă vom răspunde în termen de 45 de zile de la primirea solicitării. În cazul în care va fi necesar, acest termen îl vom prelungi cu 45 de zile, informându-vă în acest sens.

Această secțiune va fi actualizată cel puțin o dată la 12 luni. În acest sens, vă rugăm să verificați nu mai târziu de data menționată modificările efectuate la această secțiune.

PUNCTE DE CONTACT

Pentru orice informatii suplimentare cu privire la modalitatea in care prelucram datele dumneavoastra puteti adresa o solicitare prin email:

Adrese de email: [email protected], [email protected]

Aceasta politica a fost actualizata ultima data la data de 25.10.2022.